Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hãy chỉ rõ thế năng và động năng

C1. Hãy chỉ rõ thế năng và động năng của viên bi đã biến đổi như thế nào khi viên bi chuyển động từ A đến C rồi từ C đến B.

Hướng dẫn:

+ Từ A đến C: Thế năng biến đổi thành động năng.

+ Từ C đến B: Động năng biến đổi thành thế năng.