Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Dựng ΔABC, biết BC = 6cm, góc BAC = 80o, đường cao AH có độ dài là 2cm.

Dựng ΔABC, biết BC = 6cm, góc BAC = 80o, đường cao AH có độ dài là 2cm.

Hướng dẫn trả lời:

 Cách dựng như sau:

- Đầu tiên dựng đoạn BC = 6cm

- Dựng cung chưa góc 80° trên đoạn BC.

- Dựng đường thằng xy // BC và cách BC một khoảng là 2cm. Đường thẳng xy cắt cung chứa góc 80° tại hai điểm A và A’

- Tam giác ABC là tam giác phải dựng thỏa mãn các điều kiện của đề bài

Bài toán có hai nghiệm hình (∆ABC và ∆A’BC)