Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Đố: Tìm trục đối xứng và tâm đối xứng của

Đố: Tìm trục đối xứng và tâm đối xứng của:

a) Hình 110 (sơ đồ một sân quần vợt);

b) Hình 111

 

Hướng dẫn làm bài:

a) Hình 110 (sân quần vợt) có hai trục đối xứng, có một tâm đối xứng.

-Hai trục đối xứng AB và CD.

-Một tâm đối xứng là O.

 

b) Hình 111 (Tháp Rùa và bóng của nó trên mặt nước) có hai trục đối xứng, có một tâm đối xứng.

-Hai trục đối xứng là MN và PQ.

- Một tâm đối xứng là I.