Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 9. Phát biểu nào sau đây chính xác

Bài 9. Phát biểu nào sau đây chính xác

Kết quả cuối cùng của quá trình điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực bằng đồng là 

A. Không có thay đổi gì ở bình điện phân

B. Anôt bị ăn mòn

C. Đồng bám vào catôt

D. Đồng chạy từ anôt sang catôt

Hướng dẫn giải:

Chọn D. Đồng chạy từ anôt sang catôt.