Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Mạch điện xoay chiều gồm có:

9. Mạch điện xoay chiều gồm có: R = 40 Ω, C = , L = . Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 120√2cos100πt (V).

a) Viết biểu thức của i.

b) Tính UAM (H.14.4).

Bài giải:

Tương tự bài tập 8.

Áp dụng các công thức: ZC = 40 Ω; ZL = 10 Ω; Z = 50 Ω

I = 2,4 A; tanφ = => φ ≈ -370 ≈ -0,645 rad

a) i = 2,4√2cos(100πt - 0,645) (A).

b) UAM = I = 96√2 V