Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Xác định số oxi hóa

9. Xác định số oxi hóa của Mn, Cr, Cl, P, S, C, Br :

a) Trong phân tử KMnO4, Na2Cr2O7, KClO3, H3PO4

b) Trong ion: \({NO_{3}}^{-}\), \({SO_{4}}^{2-}\), \({CO_{3}}^{2-}\), \({Br}^{-}\), \({NH_{4}}^{+}\)

Hướng dẫn giải:

a) Trong phân tử: 

b) Trong ion:  có số oxi hóa là -1.

a