Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điện áp u = 200√2cosωt

9. Điện áp u = 200√2cosωt (V) đặt vào hai đầu một cuộn cảm thuần thì tạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng I = 2A. Cảm kháng có giá trị là bao nhiêu ?

A. 100 Ω;                            B. 200 Ω;

C. 100√2 Ω;                        D. 200√2 Ω

Bài giải:

Chọn đáp án A.