Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón.

Cho tam giác đều ABC cạnh a quay xung quanh đường cao AH tạo nên một hình nón. Diện tích xung quanh của hình nón đó là:

(A) πa2 ;                                         (B) 2πa2 ;

(C) \({1 \over 2}\)πa2 ;                                     (D) \({3 \over 4}\)πa2.

Giải

Chọn (C) \({1 \over 2}\)πa2.