Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho hàm số bậc nhất y = (m - 2)x + 3

9. Cho hàm số bậc nhất y = (m - 2)x + 3. Tìm các giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến;

b) Nghịch biến.

Bài giải:

a) m > 2;              b) m < 2.