Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho tam giác ABC . Các khẳng định sau đúng hay sai ?

Cho tam giác ABC . Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) \(\hat A + \hat B + \hat C > {180^0}\) ;                                      

b) \(\hat A + \hat B < {180^0}\) ;

c) \(\hat B + \hat C < {180^0}\) ;                                             

d) \(\hat A + \hat B \ge {180^0}\)

Hướng dẫn làm bài:

Với ∆ABC thì các khẳng định

a) \(\hat A + \hat B + \hat C > {180^0}\) là sai                 

b) \(\hat A + \hat B < {180^0}\) là đúng

c)\(\hat B + \hat C < {180^0}\) là đúng                                             

d) \(\hat A + \hat B \ge {180^0}\) là sai