Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Axit fomic tác dụng...

9. Axit  fomic tác dụng với AgNO3 trong dung dịch NH3 tạo ra kết tủa bạc kim loại. Dựa vào cấu tạo phân tử của axit fomic để giải thích, viết  phương trình hóa học của phản ứng.

 Hướng dẫn giải:

Cấu tạo của phân tử axit có nhóm –CHO.