Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho 3,70 gam một ancol

Cho 3,70 gam một ancol X no,đơn chức, mạch hở tác dụng với natri dư thấy có 0,56 lít khí thoát ra (đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C2H6O

B. C3H10O

C. C4H10O

D. C4H8O

Hướng dẫn giải:

Chọn C