Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một sợi quang hình trụ, lõi có chiết suất

Một sợi quang hình trụ, lõi có chiết suất n1 = 1,50. Phần vỏ bọc có chiết suất n2= 1,41≈ √2 . Chùm tia tới hội tụ ở mặt trước của sợi với góc 2α như Hình 27.12. Xác định α để các tia sáng của chùm truyền đi được trong ống.

Hướng dẫn giải:

Theo kết quả ở mục 3, ta có:

sin imax = \(\sqrt{n_{1}^{2}- n_{2}^{2}}\) = \(\sqrt{\left ( \frac{3}{2} \right )^{2}-2}\) = \(\frac{1}{2}\)

imax = 30o  => α ≤ 30o