Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điều chế flo,

Điều chế flo, người ta phải điện phân dung dịch KF trong hidro florua lỏng đã được loại bỏ hết nước. Vì sao phải tránh sự có mặt của nước?

Hướng dẫn giải:

Khi điện phân hỗn hợp KF trong HF lỏng khan đã được loại bỏ hết nước. Sở dĩ phải tránh sự có mặt của nước vì flo tác dụng với nước cho thoát ra O2

2F2   +  2H2O  →  4HF + O2

Phản ứng thật ra rất phức tạp: đầu tiên phải có phản ứng hóa học:

F2 +  H2O  →  2HF + O

Một số nguyên tử oxi kết hợp với flo cho OF2. Như vậy ta điều chế không được flo nguyên chất.

a