Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 9. Có 5 kim loại là Mg, Ba, Al, Fe, Ag.

Bài 9. Có 5 kim loại là Mg, Ba, Al, Fe, Ag. Nếu chỉ dùng thêm dung dịch H2SO4 loãng thì có thể nhận biết được các kim 

A. Mg, Ba, Ag.

B. Mg, Ba, Al.

C. Mg, Ba, Al, Fe.

D. Mg, Ba, Al, Fe, Ag.

Lời giải:

Chọn D.