Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Sinh học THPT: Bài 9. Quy luật Menđen: Quy luật phân li độc lập Lý thuyết Quy luật Menđen : Quy luật phân li độc lập - Cadasa Bài 9 Quy luật phân li độc lập - YouTube bài 10 sinh học 12, quy luật di truyền của menden, quy luật phân li độc lập sinh 9, các định luật di truyền của menden, khái niệm quy luật phân li độc lập, phát biểu các quy luật di truyền của menden, bài 8 quy luật menđen, các quy luật di truyền của menden lớp 9

Bài 1. Nêu điều kiện nghiệm đúng cho quy luật phân li độc lập của Menđen. Bài 2. Nêu các điều kiện cần có để khi lai các cá thể khác nhau về hai tính trạng ta thu được đời con có tỉ lệ phân li kiểu hình xấp xỉ 9: 3: 3: 1.

Bài 3. Làm thế nào để biết được hai gen nào đó nằm trên hai NST tương đồng khác nhau nếu chi dựa trên kết quả của các phép lai? Bài 4. Giải thích tại sao lại không thể tìm được 2 người có kiểu gen giống hệt nhau trên Trái Đất. ngoại trừ trường hợp sinh đôi cùng trứng. Bài 5. Hãy chọn phương án trả lời đúng.