Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ - Loigiaihay Bài 9: Các loại rễ Các miền của rễ - Lớp Trưởng Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ | Học trực tuyến - Hoc24 có mấy loại rễ, đặc điểm của rễ cọc và rễ chùm, các loại cây có rễ cọc và rễ chùm, miền trưởng thành của rễ, hãy liệt kê 5 cây có loại rễ khác nhau mà em quan sát được vào bảng sau, có mấy loại rễ chính cho ví dụ, miền hút là phần quan trọng nhất của rễ vì sao, cây có rễ phụ

Có hai loại rễ chính : rễ cọc và rễ chùm.Rễ cọc gồm rễ cái và các rễ con.Rễ chùm gồm những rễ con mọc từ gốc thân.

Câu 1. Hãy liệt kê 5 loại rễ cây mà em quan sát được vào bảng sau: Câu 2.Rễ gồm mấy miền? Chức năng của mỗi miền?