Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII- Đầu thế kỉ XX - Loigiaihay Bài 9 : Ấn Độ thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX | Học trực tuyến - Hoc24 Lịch Sử 8 Bài 9: Ấn Độ Thế Kỉ XVIII - Đầu Thế Kỉ XX |authorSTREAM chính sách cai trị của thực dân anh ở ấn độ, quá trình xâm lược ấn độ của thực dân anh, lập niên biểu về phong trào chống anh của nhân dân ấn độ từ giữa thế kỉ 19 đến đầu thế kỉ 20, hậu quả sự thống trị của anh ở ấn độ, đảng quốc đại ấn độ được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì, ấn độ thế kỉ 19, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân ấn độ, trình bày quá trình xâm lược trung quốc của các nước đế quốc

Qua bảng thống kê trên, em có nhận xét gì về chính sách

Trình bày diễn biến cuộc khởi nghĩa Xi-Pay (1857-1859)

Nêu những hậu quả của sự thống trị của Anh ở Ấn Độ?

Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục tiêu đấu tranh gì?