Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho 6:

84. Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho 6:

a) 54 - 36;                                      b) 60 - 14.

Bài giải:

a) Vì 54 và 36 đều chia hết cho 6 nên 54 - 36 chia hết cho 6.

b) Vì 60 chia hết cho 6 nhưng 14 không chia hết cho 6 nên 60 - 14 không chia hết cho 6.