Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có bao nhiêu dân tộc ?

82. Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có bao nhiêu dân tộc ?

Tính giá trị của biểu thức 34 – 33, em sẽ tìm được câu trả lời.

Bài giải:

34 – 33 = 81 - 27 =54.

Vậy cộng đồng các dân tộc Việt Nam có 54 dân tộc.