Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính diện tích và chu vi một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 1/4km và chiều rộng 1/8km

Tính diện tích và chu vi một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 1/4km và chiều rộng 1/8km

Hướng dẫn trả lời:

Chu vi khu đất hình chữ nhật là:

\(\left( {{1 \over 4} + {1 \over 8}} \right) \times 2 = {3 \over 4}\) (km)

Diện tích khu đất hình chữ nhật là:

\({1 \over 4} \times {1 \over 8} = {1 \over {32}}\)  (km2)