Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điền vào ô vuông các dấu thích hợp (=, ):

80. Điền vào ô vuông các dấu thích hợp (=, <, >):

12 \(\square\) 1                                     13 \(\square\) 12 – 02           (0 + 1)2 \(\square\) 02  +12

 22\(\square\) 1 + 3                                23 \(\square\) 32 – 12            (1 + 2)2 \(\square\) 12 + 22

32 \(\square\) 1 + 3 + 5                           33 \(\square\) 62 – 32           (2 + 3)2 \(\square\) 22 + 32

                                                 43 \(\square\) 102 – 62

Bài giải:

12  1                                     13  12 – 02        (0 + 1)2  02  +12

 22 1 + 3                                23  32 – 12         (1 + 2)2  12 + 22

32  1 + 3 + 5                           33  62 – 32      (2 + 3)2  22 +  32

                                                     43  102 – 62