Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vẽ đoạn thẳng BC = 3,5 cm. Vẽ một điểm A sao cho AB = 3 cm, AC = 2,5 cm. Vẽ tam giác ABC. Đo các góc của tam giác ABC.

Vẽ đoạn thẳng BC  = 3,5 cm. Vẽ một điểm A sao cho AB = 3 cm, AC = 2,5 cm. Vẽ tam giác ABC. Đo các góc của tam giác ABC.

Hướng dẫn làm bài:

Vẽ đoạn thẳng BC = 3,5 cm. Vẽ cung tròn (B; 3cm) và cung tròn (C;2,5 cm) chúng cắt nhau tại A. Vẽ đoạn thẳng AB, AC ta được tam giác ABC.

Đo các góc của tam giác ABC ta được : \(\widehat A \approx {78^0};\widehat B \approx {45^0};\widehat C \approx {57^0}\)