Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho một lượng đơn chất halogen

Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 19g magie halogenua. Cũng lượng đơn chất halogen đó tác dụng hết với nhôm tạo ra 17,8g nhôm halogenua. Xác định tên và khối lượng đơn chất halogen nói trên.

Hướng dẫn giải:

a)      Pt hóa học của phản ứng: Gọi X là kí hiệu nguyên tử khối của halogen:

2Al + 3 X2  →  2AlX3

          6X g         (54+ 6X) g 

             a g            17,8 g

=> a= \(\frac{17,8. 6X}{54 + 6X}\)  (1)

Mg + X2  →  MgX2

          2X g          (24 +2X) g

           a g              19g

=> a = \(\frac{19 + 2X}{24 + 2X}\)    (2)

Cho (1) =  (2) . Giải rút ra X = 35,5 (Cl)

b)       \(m_{Cl_{2}}\) = 14,2g