Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho ba điểm A (0 ; 2 ; 1), B(3; 0 ;1), C(1 ; 0 ; 0). Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

Cho ba điểm A (0 ; 2 ; 1), B(3; 0 ;1), C(1 ; 0 ; 0). Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

(A) 2x - 3y - 4z +2 = 0 ;                                                                 

(B) 2x + 3y - 4z - 2 = 0 ;

(C) 4x + 6y - 8z + 2 = 0 ;                                                               

(D) 2x - 3y - 4z + 1 = 0.

Giải

Chọn (B) 2x + 3y - 4z - 2 = 0.