Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 8. Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

Bài 8. Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử ?

LỜI GIẢI

Sở dĩ phấn ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá - khử vì trong phản ứng thế, bao giờ cũng có sự thay đổi sô' oxi hoá của các nguyên tố.

a