Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 8. Phát biểu nào là chính xác

Bài 8. Phát biểu nào là chính xác

Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của

A. Các chất tan trong dung dịch

B. Các ion dương trong dung dịch

C. Các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch

D. Các ion dương và ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch

Hướng dẫn giải:

Chọn C. Các ion dương và ion âm dưới tác dụng của điện trwòng trong dung dịch