Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Với giả thiết của bài tập 7, chu vi của thiết diện tính theo AM = x là:

Với giả thiết của bài tập 7, chu vi của thiết diện tính theo AM = x là:

(A) x( 1 +  √ 3)

(B) 2x ( 1 +  √ 3)

(C) 3x ( 1 +  √ 3)

(D) Không tính được

Đáp án là : B