Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 8. Đọc và kí hiệu tên các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ?

Bài 8. Đọc và kí hiệu tên các góc ở hình 8. Có tất cả bao nhiêu góc ?

Giải:

Góc BAC, kí hiệu \(\widehat{BAC}\)

Góc CAD, Kí hiệu \(\widehat{CAD}\)

Góc BAD, kí hiệu \(\widehat{BAD}\)

Có tất cả 3 góc,