Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điện áp tức thời giữa hai đầu của đoạn mạch

8. Điện áp tức thời giữa hai đầu của đoạn mạch xoay chiều là:

U = 80cos100 πt (V)

Tần số góc của dòng điện là bao nhiêu ?

A. 100 π rad/s;                 B. 100 Hz;

C. 50 Hz;                          D. 100 π Hz.

Bài giải:

Chọn đáp án A.