Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lực ma sát xuất hiện khi nào? Nêu hai ví dụ về lực ma sát.

Lực ma sát xuất hiện khi nào? Nêu hai ví dụ về lực ma sát.

Hướng dẫn làm bài:

Lực ma sát xuất hiện khi vật chuyển động trên một vật khác:

- Lực ma sát phụ thuộc vào tính chất của mặt tiếp xúc. Độ lớn của lực ma sát càng giảm khi mặt tiếp xúc giữa hai vật càng nhẵn

Ví dụ: Ma sát giữa 2 viên sỏi sẽ tạo ra lửa; ma sát lốp xe với mặt đường khiến lốp xe bị mòn