Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 8. Cho a < b, chứng tỏ:

Bài 8. Cho a < b, chứng tỏ:

a) 2a - 3 < 2b - 3;                    b) 2a - 3 < 2b + 5.

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: a < b

=> 2a < 2b vì 2 > 0

=> 2a - 3 < 2b - 3 (cộng vào cả hai vế -3)

b) Ta có: -3 < 5

=> 2b - 3 < 2b + 5 (cộng vào hai vế với 2b) mà 2a - 3 < 2b - 3 (chứng minh trên)

Vậy: 2a - 3 < 3b + 5 (tính chất bắc cầu)