Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tìm hóa trị của Ba ...

8. a) Tìm hóa trị của Ba và nhóm (PO4) trong bảng 1 và bảng 2 ( trang 42,43).

b) Hãy chọn công thức hóa học đúng trong các công thức cho sau đây:

A. BaPO4

B. Ba2PO4

C. Ba3PO4

D. Ba3(PO4)2

Hướng dẫn giải:

a) Hóa trị của Ba là II, nhóm (PO4) là III

b) Phương án D.