Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Có hai bản kim loại phẳng song song với nhau và cách nhau 1 cm...

8. Có hai bản kim loại phẳng song song với nhau và cách nhau 1 cm. Hiệu điện thế giữa hai bản dương và bản âm là 120 V. Hỏi điện thế tại điểm M nằm trong khoảng giữa hai bản, cách bản âm 0,6 cm sẽ là bao nhiêu ? Mốc điện thế ở bản âm.

Giải.

Ta có Uo = Edo = 120 V => do = 1 cm.

         U = Ed với d = 0,6 cm.

         \(\frac{U}{U_{o}}=\frac{0,6}{1}\)  =>U = 0,6U0 = 72 V. Vậy VM = 72 V.