Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Khi quan sát một vật nhỏ thì ảnh của vật tạo bởi kính hiển vi có các tính chất nào ?

Bài 8. Xét các tính chất kể sau của ảnh tạo bởi thấu kính:

1 Thật;

2 Ảo;

3 Cùng chiều với vật;

4 Ngược chiều với vật;

5 Lớn hơn vật.

Khi quan sát một vật nhỏ thì ảnh của vật tạo bởi kính hiển vi có các tính chất nào ?

A. 1 + 5.

B. 2 + 3.

C. 1 + 3 + 5.

D. 2 + 4 + 5.

Hướng dẫn giải:

Chọn D.