Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Điện trường đều là gì ?

8. Điện trường đều là gì ?

Bài làm.

Điện trường đều là điện trường có vecto điện trường tại mọi điểm đều có cùng phương, chiều và độ lớn, đường sức điện là những đường thẳng song sing và cách đều.