Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100

Một thanh rắn đồng chất tiết diện đều có hệ số đàn hồi là 100 N/m, đầu trên gắn cố định vàầu dưới treo một vật nặng để thanh bị biến dạng đàn hồi.Biết gia tốc rơi tự do g = 10m/s2. Muốn thanh rắn dài thêm 1cm, vật nặng phải có khối lượng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải: