Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất

Một khối bán trụ trong suốt có chiết suất n = 1,41 ≈ √2. Một chùm tia sáng hẹp nằm trong một mặt phẳng của tiết diện vuông góc, chiếu tới khối bán trụ như Hình 27.11. Xác định đường đi của chùm tia sáng với các giá trị sau đây của góc α.

a) α = 60o;

b) α = 45o;

c) α = 300;

Hướng dẫn giải:

a) Phần lớn góc khúc xạ ra không khí góc r =  45o

b) Còn tia khúc xạ với góc r = 60o

c) Phản xạ toàn phần với i' = 90o