Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Cho biết phản ứng sau:...

8. Cho biết phản ứng sau: 4CuO(r)  2Cu2O(r) + O2(k)     (∆H > 0)       

Có thể dùng những biện pháp gì để tăng hiệu suất chuyển hóa CuO thành Cu2O?

Lời giải.

Dùng biện pháp đun nóng (phản ứng thu nhiệt) hoặc hút khí O2 ra.

a