Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác...

8. Hai kim nam châm nhỏ đặt xa các dòng điện và các nam châm khác; đường nối hai trọng tâm của chúng nằm theo hướng nam - Bắc. Khi cân bằng, hướng của hai kim nam châm đó sẽ như thế nào?

Hướng dẫn.

Hai kim nam châm sắp xếp theo hình 19.2a hoặc hình 19.2b.

                          

(khi từ trường trái đất mạnh hơn                               (Khi từ trường trái đất yếu hơ

    từ trường kim nam châm)                                         từ trường kim nam châm)