Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Trong một cốc nước nhỏ có chứa 0,01 mol ...

8. Trong một cốc nước có chứa 0,01 mol Na+, 0,02 mol Ca2+, 0,01 mol Mg2+, 0,05 mol HCO3-, 0,02 mol Cl-. Nước trong cốc thuộc loại nào?

A. Nước cứng có tính cứng tạm thời.                       B. Nước cứng có tính cứng vĩnh cửu.

C. Nước cứng có tính  cứng toàn phần.                   D. Nước mềm.

Hướng dẫn.

Chọn C.