Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s

Một vật đang quay quanh một trục với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s. Nếu bỗng nhiên momen lực tác dụng lên nó mất đi thì

A. vật dừng lại ngay.vật 

B. vật đổi chiều quay.

C. vật quay đều với tốc độ góc ω = 6,28 rad/s.

D. vật quay chậm dần rồi dừng lại.

Chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải:

Chọn C (Vì khi đó vật còn momen quán tính)