Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 8: Tại sao cần ăn phối hợp đạm động vật và đạm thực vật

Tại sao không nên chỉ ăn đạm động vật hoặc chỉ ăn đạm thực vật?

Tại sao chúng ta nên ăn cá trong các bữa ăn?

Trò chơi học tập: Thi kể một số món ăn vừa cung cấp đạm động vật, vừa cung cấp đạm thực vật

Bạn thường xuyên ăn loại nào trong số những thức ăn chứa nhiều đạm?