Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Lich su 8 bai 8 Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII n nêu những phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thế kỉ 18-19, những thành tựu về kĩ thuật thế kỷ 19-20, lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật khoa học văn học nghệ thuật trong các thế kỉ, những thành tựu khoa học kĩ thuật thế kỷ 20, những thành tựu về kĩ thuật thế kỷ 18-19, lập bảng thống kê những thành tựu chủ yếu của kĩ thuật văn học nghệ thuật trong các thế kỉ xviii-xix, vai trò của khoa học xã hội đối với đời sống xã hội loài người trong các thế kỉ xviii-xix, nhung thanh tuu khoa hoc ky thuat cuoi the ki 19 dau the ki 20

Tại sao nói thế kỉ XIX là thế kỉ c

Nêu những tiến bộ về kĩ thuật trong các lĩnh vực công nghiệp

Nêu những phát minh lớn về khoa học tự nhiên trong các thế kỉ XVIII- XIX?

Vai trò của khoa học xã hội đối với đời sống xã hội loài người

Vai trò của văn học, nghệ thuật trong các cuộc đấu tranh