Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào - Loigiaihay Bài 8: Sự lớn lên và phân chia của tế bào - Lớp Trưởng Đề kiểm tra thuộc Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào - Hocmai sự lớn lên và phân chia tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật, các cơ quan của thực vật như rễ thân lá lớn lên bằng cách nào, tế bào lớn lên như thế nào, sự lớn lên và phân chia của tế bào có ý nghĩa gì, sự lớn lên của tế bào thực vật, cấu tạo miền hút của rễ, ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia tế bào, sinh hoc 6 bai 9

Tế bào được sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào.

Câu 1.Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân bào diễn ra như thế nào ?Câu 2.Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ?