Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Bài 8: Chủ nghĩa xã hội | Học trực tuyến - Hoc24 Bài 8. Chủ nghĩa xã hội - loigiaihay GIÁO ÁN 11: BÀI 8: Chủ nghĩa xã hội - 123doc gdcd lớp 11 bài 9, bài 8 chủ nghĩa xã hội- gdcd 11 violet, giải bài tập gdcd 11 bài 8 chủ nghĩa xã hội, bài tập bài 8 chủ nghĩa xã hội, trả lời câu hỏi gdcd 11 bài 8, bài 8 chủ nghĩa xã hội violet, bài tập bài 8 gdcd lớp 11, bài tập bài 8 gdcd 11

Hai giai đoạn phát triển của xã hội cộng sản chủ nghĩa có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?

Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Theo em, đặc trưng nào được thể hiện rõ nhất trong thực tiễn cuộc sống hiện nay ở nước ta?

Tại sao nói, nước ta quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan?

Em hiểu thế nào là “quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa”?

Theo em, chế độ xã hội chủ nghĩa ưu việt hơn so với các chế độ xã hội trước đây ở nước ta ở điểm nào?

Hãy nêu một vài biểu hiện về những tàn dư của xã hội cũ cần phải đấu tranh khắc phục ở nước ta hiện nay (hay ở địa phương mình). Là học sinh phổ thông, em có thể làm gì để khắc phục tàn dư đó?