Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính diện tích một hình quạt tròn có bán kính 6cm, số đo cung

Tính diện tích một hình quạt tròn có bán kính 6cm, số đo cung là 36o  

Hướng dẫn giải:

Theo công thức S = \(\frac{\pi R^{2}n^{\circ}}{360^{\circ}}\) ta có S= \(\frac{\pi 6^{2}.36}{360}\) ≈ 3,6π (cm2)