Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tính diện tích hình tròn nội tiếp

Tính diện tích hình tròn nội tiếp một hình vuông cạnh là 4cm.

Hướng dẫn giải:

Hình tròn nội tiếp một hình vuông cạnh là 4cm thì có bán kính là 2cm. 

Vậy diện tích hình tròn là π(22) = 4π (cm2)