Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Vĩ độ của Hà Nội

Vĩ độ của Hà Nội là 20o01’. Mỗi vòng kinh tuyến của Trái Đất dài khoảng 40 000 km. Tính độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo.

Hướng dẫn giải:

Vĩ độ của Hà Nội là 20o01’ có nghĩa là cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo có số đo là   \((20\tfrac{1}{60})^{\circ}\). Vậy độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo là:

                   l = \(\frac{40 000. 20\frac{1}{60}}{360}\) ≈ 2224 (km)