Đang tải thanh công cụ tìm kiếm ...
Phép Tính Online

Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông (h.151) là tam giác gì ? Vì sao ?

Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông (h.151) là tam giác gì ? Vì sao ?

Hướng dẫn làm bài:

∆AHB và ∆CKA có:

AH = CK (=3)

\(\widehat H = \widehat K\left( { = {{90}^0}} \right)\)

HB = KA (=2)

Nên ∆AHB = ∆CKA (c.g.c)

Suy ra: \(AB = CA;\widehat {BAH} = \widehat {ACK}\)

Ta lại có: \(\widehat {ACK} + \widehat {CAK} = {90^0}\)

Nên \(\widehat {BAH} + \widehat {CAK} = {90^0}\)

Do đó \(\widehat {BAC} = {90^0}\)

Vậy tam giác ABC là tam giác vuông cân.